Hedera Doctor

Här skriver vi någon najs välkomsttext. Consequat ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat.

Intervju med Per

Per J Levin är Hedera Groups Chief Financial Officer sedan September 2019. Per är en Civilekonom i grunden och kommer närmst ifrån Ernst & Young AB där han har arbetat som Revisor. Per har en lång tidigare erfarenhet av från noterade bolag och private-equity ägda tillväxtbolag samt inom EYs capital markets-grupp.

Vad kul att vi ska få lära känna dig lite närmre Per! Vi vill börja med att fråga vilken den största utmaningen är i ditt arbete?

- Det finns väldigt mycket att ta tag i inom min roll, det är kanske den största utmaningen. Hittills under min tid har det varit mycket fokus på att göra verksamheten så strömlinjeformad som möjligt. Vi driver många projekt inom förbättring av processer och de arbetsrutiner vi har inom koncernen, där digitalisering är den ständiga ledstjärnan. Under min tid på Hedera har vi hunnit med mycket men vi har fortfarande en bit kvar för att nå dit vi vill. Därtill vill vi ständigt utveckla verksamheten med nya förvärv, där finansieringsbitarna är väldigt roliga men också svåra. Mina tidigare erfarenheter inom kapitalanskaffning har varit som rådgivare, så arbetssättet skiljer sig något från mina tidigare erfarenheter men det är otroligt utvecklande och roligt.

Vad hoppas du på att kunna bidra med?

- Framförallt att se till att affären utvecklas, vi har mycket latenta synergieffekter att jobba med i koncernen och där ser jag mycket utvecklingspotential som kommer göra bolaget än mer intressant för nya och befintliga ägare. Jag tror på min kompetens inom processutveckling och förbättringar, där kan vi göra väldigt mycket med dels de bolagen vi har inom koncernen men även mycket inom eventuella nya förvärv.

Hur skulle du beskriva stämningen på kontoret?

- Vi strävar efter att ha en stämning med högt i tak professionellt där man kan ställa vilka frågor man vill och att vi alltid ska hjälpa varandra oavsett område för att alla kollegor ska känna sig trygga i arbetet, vilket även gäller mitt egna arbete. Jag har haft förmånen att arbeta på två av våra kontor, både Stockholm och Göteborg. Trots att det under pandemin är färre kollegor på kontoren tycker jag alltid man möts av hög energi, skratt och mycket humor.

Vad ser du mest fram emot under 2021?

- Det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas efter mer än ett år med en pågående pandemi, även om man vill spekulera så har man lärt sig att det inte går att förutse hur marknaden agerar. Hittills i 2021 känner vi av mer stabilitet än tidigare men samtidigt vågar man inte ta något för givet. Vi arbetar mycket för att kunna utöka vårt innehav inom både assistans och vårdbemanning och jag ser mycket fram emot att kunna genomföra förvärv och dessutom integrera de befintliga bolagen.

Vem är Per privat?

- En lugn person som alltid har en stor portion humor, jag försöker att skratta mig igenom livet hade man kunnat säga. Jag tycker om att utmana min comfort zone hela tiden och lära mig av det man ställs inför. Jag har svårt för att inte hitta på saker och gillar när det händer mycket runt omkring mig. Oftast handlar det om att träffa nya människor, ha mycket aktiviteter för mig eller att resa mycket.

Porträtt på Per J Levin

Per J Levin

CFO HEDERA GROUP